Skylight Sistemləri

Skylight Sistemləri qaranlıq sahələrin işıqlandırılması, iş mərkəzlərinin yüksək tavanlarının işıq alması üçün tətbiq olunan sistemdir. Dəmir konstruksiyaya tətbiq oluna bilməsi möhkəmliyini və seçimi artırır. Bu sistem təbii işıqlanma problemini aradan qaldıran təbii həlldir. Memarlıq layihəsinə uy